Prevencije zaštite kandidata | Covid-19

U cilju suzbijanja i prevencije zaštite kandidata,

Auto škola PRAVO je svoja vozila unapredila i rizik od širenja zaraze novim virusom Covid19 time svela na minimum. ✅

Pored obaveznih maski i rukavica, vozila Auto skole PRAVO su dobila NOVE, potpuno PROVIDNE barijere koja ima ulogu u sprečavanju širenja virusa. ✅

Auto škola Pravo, Novi Beograd

Poligonske radnje B kategorija

Izvođenje poligonskih radnji

Auto škola Pravo je obezbedila kandidatima snimak poligonskih radnji za polaganja vozačkog ispita B kategorije na Novom Beogradu. Izvođenje poligonskih radnji su sastavni deo ispita, odnosno polaganja praktičnog dela ispita.

Polaganje B kategorija

Polaganje B kategorija – situacije i saveti

Auto škola Pravo je obezbedila kandidatima snimak rute polaganja vozačkog ispita B kategorije na Novom Beogradu. Licencirani instruktor i ispitivač iz Auto škole Pravo je detaljno objasnio na šta kandidat treba da obrati posebnu pažnju prilikom polaganja vozačkog ispita. Saveti koje instruktor daje kandidatu koji polaže ispit za B kategoriju na Novom Beogradu su identični kao oni koje kandidati imaju priliku da čuju prilikom obuke u auto školi Pravo. Na video snimku koji smo pripremili za vas, pogledajte situacije u kojima je vrlo verovatno da će se naći kandidati prilikom polaganja vozačkog ispita B kategorije na Novom Beogradu.

Auto škola online

Auto škola online

Auto škola vrši i online upis kandata

Prateći promene i zahteve naših korisnika auto škola Pravo je obezbedila svojim polaznicima da u što kraćem roku savladaju teoretski deo vozačkog ispita. Naša auto škola online Vam omogućava da vežbate zvanične testove koji će Vam se pasti na teoretskom delu vozačkog ispita.