A1 kategorija polaganje, cena

OBUKA VOZAČA za A1 kategoriju


  A1 Kategorija – polaganje za motor

Obuka vozaca za A1 kategoriju (motori do 125 kubika) – motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Polaganje za A1 kategoriju u Auto školi Pravo se vrši na najmodernijim motorima sa manuelnim ili automatskim menjačem. Naši kandidati imaju parvo da odaberu na kom motoru/skuteru će imati obuku i polaganje za A1 kategoriju.

Auto škola Pravo L poseduje više motora A1 kategorije:

 • Pored motocikala, Auto škola Pravo, obezbedjuje za svoje kandidate i opremu u koju spadaju: kacige (svih veličina), potkapa, bluetooth veza, rukavice (svih veličina).

 

  Uslovi za upis A1 kategorije u auto školu:

 • A1 kategorija upis sa 15 godina, dok pravo na polaganje praktičnog dela ispita za A1 kategoriju stiče sa navršenih 16 godina.
 • Ličnu karta je obavezna prilikom upisa u auto školu, tokom teorijskog ispita, polaganja praktičnog ispita i prilikom same obuke
 • Ukoliko je kandidat maloletan potrebno je da dođe jedan od roditelja / staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.
 • Lekarsko uverenje je obavezno za početak praktičnog dela obuke, dok kandidat može slušati teorijsku nastavu i polagati teorijski ispit bez lekarskog uverenja.

 

  Slušanje teorije, praktična obuka, koliko vremena je potrebno za dozvolu A1 kategorije:

Kandidati koji ne poseduju vozačku dozvolu:

 • 40 časova teorijke nastave
 • polaganje testa
 • 20 časova praktične obuke
 • polaganje vožnje

Kandidati koji poseduju B kategoriju
(a ne poseduju AM kategoriju):

 • 7 časova teorijske nastave
 • polaganje testa
 • 20 časova praktične obuke
 • polaganje voznje

Kandidati koji poseduju AM kategoriju:

 • polaganje testa
 • 7 časova praktične obuke
 • polaganje voznje

  Nakon položenog vozačkog dela ispita, Vaša Auto škola Pravo Vam sprema svu neophodnu dokumentaciju za vadjenje probne vozačke dozvole.

CENOVNIK ZA A1 KATEGORIJU

Kandidat IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 62.400,00

Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 72.000,00