OBUKA VOZAČA za B1, B, BE kategoriju

Auto škola “PRAVO” – Novi Beograd


Auto škola ,,Pravo,, je dugogodišnji lider u osposobljavanju kandidata za vozače svih kategorija.

B1 Kategorija – Teški četvorocikli

B Kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 16 godina života. Osposobljavanje se sastoji od 40 časova teorijske nastave i 40 m/č vožnje. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu PSP, AM ili A kategorije, idu na skraćeno praktično osposobljavanje od 20 m/č. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine. Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola: • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-06:00 h • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju • Ne sme da upravlja pod uticajem alkohola • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 110 km/h na autoputu, od 90 km/h na motoputu, na ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće • Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina • Ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina • Sa probnom vozačkom dozvolom nije se moguće upisati za druge kategorije.

b-kategorija

CENOVNIK

Za informaciju o ceni nas kontaktirajte pozivom brojeva

011/2166-888 i 011/3186-391

BE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

CENOVNIK

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

12.600,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 17.100,00

+ B

B1 Kategorija – Teški četvorocikli

B Kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 16 godina života. Osposobljavanje se sastoji od 40 časova teorijske nastave i 40 m/č vožnje. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu PSP, AM ili A kategorije, idu na skraćeno praktično osposobljavanje od 20 m/č. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine. Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola: • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-06:00 h • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju • Ne sme da upravlja pod uticajem alkohola • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 110 km/h na autoputu, od 90 km/h na motoputu, na ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće • Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina • Ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina • Sa probnom vozačkom dozvolom nije se moguće upisati za druge kategorije.

b-kategorija

CENOVNIK

Za informaciju o ceni nas kontaktirajte pozivom brojeva

011/2166-888 i 011/3186-391

+ BE

BE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

CENOVNIK

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

12.600,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 17.100,00