OBUKA VOZAČA za B, BE kategoriju

Auto škola “PRAVO” – Novi Beograd


Auto škola ,,Pravo,, je dugogodišnji lider u osposobljavanju kandidata za vozače svih kategorija.

B Kategorija – Polaganje za auto

Uslovi za upisivanje B kategorije:

 • Kandidat može da se upiše u Auto školu Pravo sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina.
 • Kandidat mora sa sobom imati ličnu kartu.
 • Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Za informaciju o ceni obuke i polaganja za B kategoriju kontaktirajte nas pozivom brojeva
011/2166-888 i 011/3186-391

polaganje za auto cena

Često postavljana pitanja koja su vezana za polaganje B kategorije vozačkog ispita.


 

  Da li je neophodna lična karta za polaganje vozačkog ispita?

 • Lična karta je obavezna prilikom polaganje teorijskog ili praktičnog ispita. Takođe, obavezno je da prilikom obuke svaki kandidat uvek sa sobom nosi ličnu kartu.
 • Sa navršenih 16 godina života kandidat može uz ličnu kartu podneti papire za upis za početak obuke.
  Kad je potrebno da se izvadi lekarsko uverenje i kad kandidat može da počne sa praktičnom obukom?
 • Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktičnog dela obuke. Kandidat može slušati teorijsku nastavu i polagati teorijski ispit bez lekarskog uverenja.

  Koliko časova teorije, a koliko praktične nastave traje obuka za B kategoriju?

 • Teorijska obuka počinje nastavom u trajanju od 40 časova.
 • Testovi B kategorija– možete naći za našem sajtu. Testovi su prilagođeni i mobilnim uređajima, kako bi kandidatim aomogućili da lako i u svakom trenutku mogu spremiti za polaganje.
 • Teorijska nastava za polaganje testova je slušanje dvočasa u trajanju od 90 min (1 čas = 45 min).
 • Nakon odslušane teorije, kandidat se prijavljuje za polaganje TEORIJSKOG ISPITA.
 • Nakon položenog teotetskog dela ispita kandidat je dužan da izvadi LEKARSKO UVERENJE i kreće se sa PRAKTICNOM OBUKOM u trajanju od 40 časova.
 • Nakon završene obuke od 40 časova, kandidat se prijavljuje za polaganje PRAKTIČNOG ISPITA (ispita vožnje).
 • Simulacija B kategorije, kao i poligonske radnje na koje kandidat treba da obrati pažnju možete pogledati na našem sajtu. Naši instruktori sa višegodišnjim iskustvom su tu za sve vaše nedoumice.

  Koliko traje obuka kandidata koji poseduje AM, A1, A2 ili A kategoriju?

 • Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 35 časova vožnje.
 • Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A2, A kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 30 časova vožnje.

  Da li može da se izabere automobil za B kategoriju obuke?

Obuka se vrši na putnickim vozilima po izboru kandidata. Moderan vozni park Auto škole Pravo sadrži vozila marke Audi A3, Golf 7, Honda Civic, Citroen C3, Peugeot 308, Reno Clio, Kia Rio.. Ostatak naseg modernog voznog parka mozete pogledati u GALERIJI.

  Kad može da se polaže i koliko dugo traje probna vozačka dozvola?

 • Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine života.
 • U slučaju kandidata koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dobija se probna vozačka dozvola u trajanju od 2 godine.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

Postoje ograničenja koja moraju da se poštuju kada kandidat ima probnu vozačku dozvolu a to su:

 • Učesnik u saobraćaju sa probnom vozačkom dozvolom ima zabranu upravljanja vozilom u periodu od 23:00 – 06:00h.
 •  Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
 • Učesnik u saobraćaju koji ima probnu vozačku odzvolu ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
 • Na autoputu ne sme upravljati većom brzinom od 110 km/h
 • Na regionalnom brzina ne sme da prđe više od 90 km/h
 • Na svim ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW bez nadzora lica koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati druge kategorije

  Kako izgleda poligon za polaganje vozačkog ispita za B kategoriju?

 • Poligon za B kategoriju mozete pogledati na sledecem linku. Nakon završene obuke, kandidat se prijavljuje za polaganje vozačkog ispita B kategorije.

Nakon položenog vozačkog dela ispita, Vaša Auto škola Pravo Vam sprema svu neophodnu dokumentaciju za vadjenje probne vozačke dozvole.

BE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

be kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

12.600,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 17.100,00

Uslovi za upisivanje BE kategorije:

 • Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu B kategorije (ne sme da bude probna dozvola).
 • Lična karta je obavezna za upis, za vreme obuke i za polaganje praktičnog dela ispita.

 

  Koliko traje obuka za BE kategoriju?

 • BE kategorija sadrži 7 časova praktične obuke nakon čega kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog dela ispita.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

+ B

B Kategorija – Polaganje za auto

Uslovi za upisivanje B kategorije:

 • Kandidat može da se upiše u Auto školu Pravo sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina.
 • Kandidat mora sa sobom imati ličnu kartu.
 • Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Za informaciju o ceni obuke i polaganja za B kategoriju kontaktirajte nas pozivom brojeva
011/2166-888 i 011/3186-391

polaganje za auto cena

Često postavljana pitanja koja su vezana za polaganje B kategorije vozačkog ispita.


 

  Da li je neophodna lična karta za polaganje vozačkog ispita?

 • Lična karta je obavezna prilikom polaganje teorijskog ili praktičnog ispita. Takođe, obavezno je da prilikom obuke svaki kandidat uvek sa sobom nosi ličnu kartu.
 • Sa navršenih 16 godina života kandidat može uz ličnu kartu podneti papire za upis za početak obuke.
  Kad je potrebno da se izvadi lekarsko uverenje i kad kandidat može da počne sa praktičnom obukom?
 • Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktičnog dela obuke. Kandidat može slušati teorijsku nastavu i polagati teorijski ispit bez lekarskog uverenja.

  Koliko časova teorije, a koliko praktične nastave traje obuka za B kategoriju?

 • Teorijska obuka počinje nastavom u trajanju od 40 časova.
 • Testovi B kategorija– možete naći za našem sajtu. Testovi su prilagođeni i mobilnim uređajima, kako bi kandidatim aomogućili da lako i u svakom trenutku mogu spremiti za polaganje.
 • Teorijska nastava za polaganje testova je slušanje dvočasa u trajanju od 90 min (1 čas = 45 min).
 • Nakon odslušane teorije, kandidat se prijavljuje za polaganje TEORIJSKOG ISPITA.
 • Nakon položenog teotetskog dela ispita kandidat je dužan da izvadi LEKARSKO UVERENJE i kreće se sa PRAKTICNOM OBUKOM u trajanju od 40 časova.
 • Nakon završene obuke od 40 časova, kandidat se prijavljuje za polaganje PRAKTIČNOG ISPITA (ispita vožnje).
 • Simulacija B kategorije, kao i poligonske radnje na koje kandidat treba da obrati pažnju možete pogledati na našem sajtu. Naši instruktori sa višegodišnjim iskustvom su tu za sve vaše nedoumice.

  Koliko traje obuka kandidata koji poseduje AM, A1, A2 ili A kategoriju?

 • Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 35 časova vožnje.
 • Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A2, A kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 30 časova vožnje.

  Da li može da se izabere automobil za B kategoriju obuke?

Obuka se vrši na putnickim vozilima po izboru kandidata. Moderan vozni park Auto škole Pravo sadrži vozila marke Audi A3, Golf 7, Honda Civic, Citroen C3, Peugeot 308, Reno Clio, Kia Rio.. Ostatak naseg modernog voznog parka mozete pogledati u GALERIJI.

  Kad može da se polaže i koliko dugo traje probna vozačka dozvola?

 • Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine života.
 • U slučaju kandidata koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dobija se probna vozačka dozvola u trajanju od 2 godine.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

Postoje ograničenja koja moraju da se poštuju kada kandidat ima probnu vozačku dozvolu a to su:

 • Učesnik u saobraćaju sa probnom vozačkom dozvolom ima zabranu upravljanja vozilom u periodu od 23:00 – 06:00h.
 •  Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
 • Učesnik u saobraćaju koji ima probnu vozačku odzvolu ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
 • Na autoputu ne sme upravljati većom brzinom od 110 km/h
 • Na regionalnom brzina ne sme da prđe više od 90 km/h
 • Na svim ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW bez nadzora lica koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati druge kategorije

  Kako izgleda poligon za polaganje vozačkog ispita za B kategoriju?

 • Poligon za B kategoriju mozete pogledati na sledecem linku. Nakon završene obuke, kandidat se prijavljuje za polaganje vozačkog ispita B kategorije.

Nakon položenog vozačkog dela ispita, Vaša Auto škola Pravo Vam sprema svu neophodnu dokumentaciju za vadjenje probne vozačke dozvole.

+ BE

BE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

be kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

12.600,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 17.100,00

Uslovi za upisivanje BE kategorije:

 • Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu B kategorije (ne sme da bude probna dozvola).
 • Lična karta je obavezna za upis, za vreme obuke i za polaganje praktičnog dela ispita.

 

  Koliko traje obuka za BE kategoriju?

 • BE kategorija sadrži 7 časova praktične obuke nakon čega kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog dela ispita.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

Poligon b kategorija