Polaganje za B kategoriju, BE kategoriju cena

B kategorija Auto skola “PRAVO” – Novi Beograd


Auto škola ,,Pravo,, je dugogodišnji lider u osposobljavanju kandidata za vozače svih kategorija.

Polaganje za B kategroiju, B Kategorija – Polaganje za auto

Uslovi za upisivanje / polaganje B kategorije:

 • Kandidat može da se upiše u Auto školu Pravo sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina.
 • Kandidat mora sa sobom imati ličnu kartu.
 • Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Za informaciju o ceni obuke i polaganja za B kategoriju kontaktirajte nas pozivom brojeva
011/2166-888 i 011/3186-391

Cena polaganja za B kategoriju zavisi da li imate položenu neku kategoriju tj da li imate položenu A kategoriju.

polaganje za auto cena

Polaganje za B kategoriju – pitanja koja su vezana za polaganje vozačkog ispita u auto školi

  Da li je neophodna lična karta za polaganje vozačkog ispita?

 • Lična karta je obavezna prilikom polaganje teorijskog ili praktičnog ispita. Takođe, obavezno je da prilikom obuke svaki kandidat uvek sa sobom nosi ličnu kartu.
 • Sa navršenih 16 godina života kandidat može uz ličnu kartu podneti papire za upis za početak obuke.
  Kad je potrebno da se izvadi lekarsko uverenje i kad kandidat može da počne sa praktičnom obukom?
 • Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktičnog dela obuke. Kandidat može slušati teorijsku nastavu i polagati teorijski ispit bez lekarskog uverenje

  Koliko časova teorije, a koliko praktične nastave traje obuka za B kategoriju?

 • Obuka kandidata bez iskustva počinje nastavom u trajanju od 40 časova.
 • Testovi B kategorija– možete naći za našem sajtu. Testovi su prilagođeni i mobilnim uređajima, kako bi kandidatima omogućili da lako i u svakom trenutku mogu spremiti za polaganje. Rešeni testovi pomažu kandidatu da provere svoje stečeno znanje. Često se kandidati zbune kod testova za polaganje vozackog ispita B kategorije raskrsnice, saobraćajnih znakova i zato instruktori Auto škole Pravo detaljno objasne svaku moguću situaciju praktično kako bi kandidat bolje upamtio i lakše položio testove za vožnju.
 • Teorijska nastava za polaganje testova za B kategoriju je slušanje dvočasa u trajanju od 90 min (1 čas = 45 min).
 • Nakon odslušane teorije, kandidat se prijavljuje za polaganje TEORIJSKOG ISPITA za B kategoriju.
 • Nakon položenog teotetskog dela ispita kandidat je dužan da izvadi LEKARSKO UVERENJE i kreće se sa PRAKTICNOM OBUKOM u trajanju od 40 časova.
 • Nakon završene obuke od 40 časova, kandidat se prijavljuje za polaganje PRAKTIČNOG ISPITA (ispita vožnje).
 • Simulacija B kategorije, kao i poligonske radnje na koje kandidat treba da obrati pažnju možete pogledati na našem sajtu. Naši instruktori sa višegodišnjim iskustvom su tu za sve vaše nedoumice.

  Koliko traje obuka kandidata za B kategoriju koji poseduje AM, A1, A2 ili A kategoriju?

 • Obuka kandidata bez iskustva se razlikuje od obuke kandidata sa prethodnim iskustvom.Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 35 časova vožnje.
 • Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A2, A kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 30 časova vožnje.

  Da li može da se izabere automobil za B kategoriju obuke?

Obuka i polaganje za auto se vrši na putnickim vozilima po izboru kandidata. Moderan vozni park Auto škole Pravo sadrži vozila marke Audi A3, Golf 7, Honda Civic, Citroen C3, Peugeot 308, Reno Clio, Kia Rio.. Ostatak naseg modernog voznog parka mozete pogledati u GALERIJI.

  Kad može da se polaže i koliko dugo traje probna vozačka dozvola?

 • Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine života.
 • U slučaju kandidata koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dobija se probna vozačka dozvola u trajanju od 2 godine.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

Polaganje za auto – kandidat dobija probnu vozačku dozvolu za B kategoriju i mora poštovati sledeća ograničenja:

 • Učesnik u saobraćaju sa probnom vozačkom dozvolom B kategorije ima zabranu upravljanja vozilom u periodu od 23:00 – 06:00h.
 •  Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju prilikom vožnje automobila
 • Učesnik u saobraćaju koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
 • Na autoputu ne sme upravljati većom brzinom od 110 km/h
 • Na regionalnom putu brzina ne sme da perđe više od 90 km/h
 • Na svim ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW bez nadzora lica koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati druge kategorije

  Kako izgleda poligon za polaganje vozačkog ispita za B kategoriju?

 • Poligon za B kategoriju mozete pogledati na sledecem linku. Nakon završene obuke, kandidat se prijavljuje za polaganje B kategorije tačnije polaganje vozačkog ispita B kategorije. Polaganje za auto na Novom Beogradu u Auto školi Pravo stičete znanje kojim ćete se snaći u bilo kojoj neprdviđenoj situaciji na putu. Ukoliko Vam je potreban dopunski čas vožnje, ako ste nesigurni a imate vozačku dozvolu B kategorije pozovite nas i za samo nekoliko dana obuke dobićete samopouzdanje i sigurnost.

Nakon položenog vozačkog dela ispita za B kategoriju, Vaša Auto škola Pravo Vam sprema svu neophodnu dokumentaciju za vadjenje probne vozačke dozvole.

BE kategorija, polaganje za BE kategoriju

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

be kategorija

BE kategorija CENA

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

16.800,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 22.800,00

Uslovi za upisivanje BE kategorije:

 • Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu B kategorije (ne sme da bude probna dozvola).
 • Lična karta je obavezna za upis, za vreme obuke i za polaganje praktičnog dela ispita.

 

  Koliko traje obuka za BE kategoriju?

 • BE kategorija sadrži 7 časova praktične obuke nakon čega kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog dela ispita.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

+ B

Polaganje za B kategroiju, B Kategorija – Polaganje za auto

Uslovi za upisivanje / polaganje B kategorije:

 • Kandidat može da se upiše u Auto školu Pravo sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina.
 • Kandidat mora sa sobom imati ličnu kartu.
 • Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Za informaciju o ceni obuke i polaganja za B kategoriju kontaktirajte nas pozivom brojeva
011/2166-888 i 011/3186-391

Cena polaganja za B kategoriju zavisi da li imate položenu neku kategoriju tj da li imate položenu A kategoriju.

polaganje za auto cena

Polaganje za B kategoriju – pitanja koja su vezana za polaganje vozačkog ispita u auto školi

  Da li je neophodna lična karta za polaganje vozačkog ispita?

 • Lična karta je obavezna prilikom polaganje teorijskog ili praktičnog ispita. Takođe, obavezno je da prilikom obuke svaki kandidat uvek sa sobom nosi ličnu kartu.
 • Sa navršenih 16 godina života kandidat može uz ličnu kartu podneti papire za upis za početak obuke.
  Kad je potrebno da se izvadi lekarsko uverenje i kad kandidat može da počne sa praktičnom obukom?
 • Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktičnog dela obuke. Kandidat može slušati teorijsku nastavu i polagati teorijski ispit bez lekarskog uverenje

  Koliko časova teorije, a koliko praktične nastave traje obuka za B kategoriju?

 • Obuka kandidata bez iskustva počinje nastavom u trajanju od 40 časova.
 • Testovi B kategorija– možete naći za našem sajtu. Testovi su prilagođeni i mobilnim uređajima, kako bi kandidatima omogućili da lako i u svakom trenutku mogu spremiti za polaganje. Rešeni testovi pomažu kandidatu da provere svoje stečeno znanje. Često se kandidati zbune kod testova za polaganje vozackog ispita B kategorije raskrsnice, saobraćajnih znakova i zato instruktori Auto škole Pravo detaljno objasne svaku moguću situaciju praktično kako bi kandidat bolje upamtio i lakše položio testove za vožnju.
 • Teorijska nastava za polaganje testova za B kategoriju je slušanje dvočasa u trajanju od 90 min (1 čas = 45 min).
 • Nakon odslušane teorije, kandidat se prijavljuje za polaganje TEORIJSKOG ISPITA za B kategoriju.
 • Nakon položenog teotetskog dela ispita kandidat je dužan da izvadi LEKARSKO UVERENJE i kreće se sa PRAKTICNOM OBUKOM u trajanju od 40 časova.
 • Nakon završene obuke od 40 časova, kandidat se prijavljuje za polaganje PRAKTIČNOG ISPITA (ispita vožnje).
 • Simulacija B kategorije, kao i poligonske radnje na koje kandidat treba da obrati pažnju možete pogledati na našem sajtu. Naši instruktori sa višegodišnjim iskustvom su tu za sve vaše nedoumice.

  Koliko traje obuka kandidata za B kategoriju koji poseduje AM, A1, A2 ili A kategoriju?

 • Obuka kandidata bez iskustva se razlikuje od obuke kandidata sa prethodnim iskustvom.Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 35 časova vožnje.
 • Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A2, A kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 30 časova vožnje.

  Da li može da se izabere automobil za B kategoriju obuke?

Obuka i polaganje za auto se vrši na putnickim vozilima po izboru kandidata. Moderan vozni park Auto škole Pravo sadrži vozila marke Audi A3, Golf 7, Honda Civic, Citroen C3, Peugeot 308, Reno Clio, Kia Rio.. Ostatak naseg modernog voznog parka mozete pogledati u GALERIJI.

  Kad može da se polaže i koliko dugo traje probna vozačka dozvola?

 • Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine života.
 • U slučaju kandidata koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dobija se probna vozačka dozvola u trajanju od 2 godine.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

Polaganje za auto – kandidat dobija probnu vozačku dozvolu za B kategoriju i mora poštovati sledeća ograničenja:

 • Učesnik u saobraćaju sa probnom vozačkom dozvolom B kategorije ima zabranu upravljanja vozilom u periodu od 23:00 – 06:00h.
 •  Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju prilikom vožnje automobila
 • Učesnik u saobraćaju koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
 • Na autoputu ne sme upravljati većom brzinom od 110 km/h
 • Na regionalnom putu brzina ne sme da perđe više od 90 km/h
 • Na svim ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW bez nadzora lica koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati druge kategorije

  Kako izgleda poligon za polaganje vozačkog ispita za B kategoriju?

 • Poligon za B kategoriju mozete pogledati na sledecem linku. Nakon završene obuke, kandidat se prijavljuje za polaganje B kategorije tačnije polaganje vozačkog ispita B kategorije. Polaganje za auto na Novom Beogradu u Auto školi Pravo stičete znanje kojim ćete se snaći u bilo kojoj neprdviđenoj situaciji na putu. Ukoliko Vam je potreban dopunski čas vožnje, ako ste nesigurni a imate vozačku dozvolu B kategorije pozovite nas i za samo nekoliko dana obuke dobićete samopouzdanje i sigurnost.

Nakon položenog vozačkog dela ispita za B kategoriju, Vaša Auto škola Pravo Vam sprema svu neophodnu dokumentaciju za vadjenje probne vozačke dozvole.

+ BE

BE kategorija, polaganje za BE kategoriju

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

be kategorija

BE kategorija CENA

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

16.800,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 22.800,00

Uslovi za upisivanje BE kategorije:

 • Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu B kategorije (ne sme da bude probna dozvola).
 • Lična karta je obavezna za upis, za vreme obuke i za polaganje praktičnog dela ispita.

 

  Koliko traje obuka za BE kategoriju?

 • BE kategorija sadrži 7 časova praktične obuke nakon čega kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog dela ispita.

Po položenom ispitu, Auto škola Pravo svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

Poligon b kategorija

  Kojim vozilim mogu da upravljam sa B vozačkom dozvolom? Da li mogu da upravljam motokultivatorom sa B kategorijom?

 • Kada položite za B kategoriju automatski Vam se upisuje da ste položili B1 i M kategoriju prilikom dobijanja stalne vozačke dozvole.
 • B1 kategorija podrazumeva upravljanje lakim i teškim četvorociklom i lakim i teškim triciklom čija snaga ne prelazi 15KW

          M-Motokultivator

 • Bitno je napomenuti da B kategorija podrazumeva upravljanje putničkim i teretnim vozilom čija masa ne prelazi 3500kg (3,5t) i da to vozilo nema više od 9 mesta za sedenje pritom računajući i vozačevo mesto.
 • Sa B kategorijom možete na motornom vozilu da vučete prikolicu do 750 kg najveće dozvoljene mase.
 • Za upravljanje triciklom čija snaga ne prelazi 15KW, tačnije triciklom preko 15KW posle napunjenih 21 godine.
 • Teški četvorocikli su bez ograničenja

  Kada se oduzima vozačka dozvola sa koliko kaznenih poena?

 • Probna vozačka dozvola se oduzima vozaču koji ima devet i više kaznenih poena.
 • Stalna vozačka dozvola se oduzima ukoliko vozač ostvari 18 ili više kaznenih poena.

  Kada se brišu kazneni poeni?

 • Kazneni poeni se brišu nakon dve godine, tačnije istekom 24 meseca od dana pravosnažne odluke za učinjeni kazneni prekršaj dolazi do brisanja kaznenih poena, ali oduzimanje vozačke dozvole je trajno sa mogućnošću ponovnog polaganja u agenciji za bezbednost saobraćaja.

Obuka za auto je lakša uz profesionalne vozače AUTO ŠKOLE PRAVO. Pozovite nas i saznajte koje sve pogodnosti nudimo našim kandidatima.

  Polaganje za B kategoriju – najčeše greške na polaganju:

 •  trema ili strah koju kandidati mogu da osećaju ne treba da utiče na znanje i sugurnost vožnje koju ste vežbali u prethonom period
 •  pridržavajte se pravila vožnje u saobraćaju. Ovo se pogotovo odnosi na način na koji držite volan. Iako se osećate sigurno da volan možete držati jednom rukom, pri polaganju se ipak držite utvrđenih pravila i volan držite sa obe ruke.
 •  poštovanje pravila se odnosi i na poštovanje svih saobraaćjnih znakova, pogovoto znaka STOP, na kome se mnogi kandidati pri polaganju ne zaustave.
 • obratite pažnju na sve učesnike u saobraćaju
 • broj polaganja nije bitan, i polaganje vožnje i vozačkog ispita iz prvog puta znači samo da ste imali dovoljno vremena da se u potpunosti spremite za polaganje. Odgovor na pitanje kako položiti vozački ispit iz prve jeste odgovor na pitanje da li ste naučili i savladali što je bilo predviđeno obukom. Ukoliko jeste, bićete sigurni u svoje znanje i veštinu vožnje i spremni da položite vozački ispit.
 • Dan pre polaganja, dobro se naspavajte i odmorite. Učenje na dan polaganja najčeše ne donosi dobre rezutate, jer se teže koncentrišete za vreme samog ispita.
 • Tročlana komisija koji sedi iza vas, procenjuje stepen u kome ste savladali vožnju. Ukoliko možete, zaboravite na njih i u toku vožnje budite opušteni, skoncentrisani i usmereni na vašu vožnju i druge učesnike u saobraćaju.

Saveti za početnike u vožnji automobilom (B kategorija):

 • Pokušajte da vožnju prilagodite vašem opštem stanju – vozite naspavani i odmorni naročito ukoliko vas očekuje duža vožnja. preporučljivo je da duge vožnje, bar dok ste početnik izbegavate id a se držite poznatih ruta i staza.
 • Vozite skoncentriani obraćajući pažnju na vašu vožnju i sve druge učensike u saobraćaju.
 • Pokušajte da se pridržavate onih pravila koja ste naučili tokom obuke . Pravilno postavljeno sedište koje vam omogućava da dohvatite sve papučice (za kvačilo, kočnicu i gas) i pravilan položaj ruka na volanu (obe ruke na volanu)
 • Poštujte pravila u saobraćaju i svoju vožnju prilagodite u skladu sa uslovima. Pratite saobraćajne znake i oznake na putu.
 • Pridržavajte se pravila koja važe za vozilo kojim upravljanje i dozvolu koju imate. Ukoliko imate probnu dozvolu a npr. vozite posle 23.00h kazna je od 10.000 do 20.000 dinara, šest kaznenih poena i zabrana od najmanje tri meseca.
 • Izbegavajte kasne vožnje
 • Izbegavajte vožnju po lošim vremenskim uslovima, kada je mogućnost kontrolisanja vozila otežana
 • Naučite da se parkirate kako bi po dolasku na željenu destinaciju mogli da se parkirate i na gustom parkingu redovno proveravajte ispravnost svog vozila
  zapamtite da je vožnja lekcija koja se uči tokom celog života. Sa svakim sedanjem u automobile, stičete novo iskustvo koje čini da se sve bolje i bolje snalazite u vožnji