Obuka vozaca, polaganje vozackog ispita
SVE KATEGORIJE

Obuka vozaca Auto škola “PRAVO” – Beograd


 

Auto škola “Pravo” je dugogodišnji lider u osposobljavanju kandidata za vozače svih kategorija. Posebno se ponosimo osposobljavanjem motociklista. Preko 35 % kandidata su dame.

Posedujemo 10 motocikala i skutera za AM, A1, A2 i A kategoriju, sa klasičnim i automatskim menjačem. Performanse motocikala omogućavaju obuku bez obzira na visinu kandidata.

U obuci motociklista postižemo vrhunske rezultate, sa visokim stepenom osposobljenosti i prolaznosti na praktičnom ispitu. Time podižemo nivo spretnosti i bezbednosti upravljanja motociklom u saobraćaju.

Obuku motociklista izvode kvalifikovani, licencirani i veoma iskusni instruktori vožnje, koji su do sada osposobili više od 8000 vozača motocikala. Veoma uspešno vršili su i obuku motociklista za potrebe vojske, policije i žandarmerije.

  Osim osnovne obuke, imamo veliko iskustvo u naprednijim i intenzivnijim oblicima obuke sa motociklistima koji već poseduju vozačku dozvolu, a nisu uopšte nakon polaganja, nisu više godina upravljali motociklom ili su želeli zahtevnije tehnike situacione vožnje.

  Zbog velikog broja motocikala poznatih marki, tipova, kubikaže ili snage, vršimo po potrebi preobuku, trening bezbedne vožnje ili kondicionu vožnju npr. posle pauze nakon zimske sezone.

  Sa potencijalom koji imamoi uvereni u način i kvalitet rada, GARANTUJEMO Vam visok nivo osposobljenosti i prolaznosti na praktičnom ispitu. Dođite i uverite se !

NAPOMENA:

  Ne postoji kandidat kojeg nismo uspeli da osposobimo za vozača motocikla. Povratne informacije od velikog broja kandidata i kandidatkinja i zahvalnost koju iskazuju, najbolji su pokazatelj našeg uspešnog rada.

Obuka vozaca za AM kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za AM kategoriju u koju spadaju Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 16 godina.

Opširnije informacije vezane za polaganje AM kategorije kao i AM motore (skutere) možete pogledati OVDE.

am kategorija auto skola

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 33.800,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 43.400,00

Obuka vozaca za A1 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za A1 kategoriju u koju spadaju motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 16 godina.

Detaljnije informacije kao i raspoložive A1 motore za polaganje A1 kategorije možete pogledati OVDE.

a1 kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA
AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 62.400,00

Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 72.000,00

Obuka vozaca za A2 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za A2 kategoriju u koju spadaju motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 17 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 18 godina.

Više informacija vezanih za uslov za polaganje A2 kategorije, kao i A2 kategorija motori možete pogledati OVDE.

a2 kategorija

CENOVNIK

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

30.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 40.800,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 84.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 94.000,00

Obuka vozaca za A kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za A kategoriju u koju spadaju motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW.

Za upis je potrebna lična karta i navršene 23 godine života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršene 24 godine, kandidat stiče pravo da polaže praktični deo ispita. Kandidat može polagati za vozača A kategorije i ako A2 kategoriju poseduje najmanje 2 godine.

Navedene kategorije možete polagati bez posedovanja bilo koje prethodne vozačke dozvole, pri čemu ste obavezni da odslušate predviđeni broj časova teorijske nastave i da odslušate i položite Prvu pomoć koja je organizovana u našoj školi.

Ukoliko posedujete neku od vozačkih dozvola drugih kategorija, osposobljavanje traje kraće.

Više informacija vezanih za uslov za polaganje A kategorije, kao i motore Auto škole Pravo možete pogledati OVDE.

a kategorija

CENOVNIK

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 54.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 106.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 116.000,00

DOPUNSKI ČAS: 2.200,00 din.

SAVETI ZA VOZAČE MOTOCIKALA I MOPEDA

Provera pre polaska na vožnju

Vožnja motocikla i mopeda ima svoju lepotu i šarm samo onda kada se odvija nesmetano, pouzdano i bezbedno. Da bi se postigli ti preduslovi i vožnja predstavljala zadovoljstvo, treba poštovati neke zakonitosti, o kojima Vas mi u auto školi “Pravo” možemo osposobiti i savetovati.

Prema Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, motocikl je vozilo sa dva ili tri točka asimetrično raspoređena, sa ili bez bočne prikolice, čija konstruktivna brzina prelazi 45 km/h, čija zapremina prelazi 50 cm3 i snaga prelazi 4 kW kada je na električni pogon.

Moped je vozilo sa dva točka čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3, čija snaga nije veća od 4 kW kada ima električni pogon i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 45 km/h.

Oprema motocikla i mopeda

Za bezbednu i udobnu vožnju motocikl ili moped mora da bude tehnički ispravan. Najvažniji deo su pneumatici sa odgovarajućim profilom, posebno za vožnju po mokrom i klizavom putu i ispravan uređaj za kočenje. Mora da poseduju i svetlo bele boje na prednjoj i stop i poziciono svetlo crvene boje, na zadnjoj strani.Svetla prilikom vožnje moraju biti stalno uključena. Potrebno je da poseduju pokazivače pravca i vozačka ogledala.

Ko može upravljati motociklom i mopedom ?

Mopedom i motociklom može da upravlja lice koje ima odgovarajuću starosnu dob, ima položen vozački ispit i poseduje odgovarajuću i važeču vozačku dozvolu.

Bezbedna vožnja

Za bezbednu i pouzdanu vožnju motociklom i mopedom, treba poštovati važeće saobraćajne propise i pravila. Posebno je bitna strana kretanja ( uz desnu ivicu kolovoza ili sredinom saobraćajne trake, ako se krećemo srednjom ili levom ). Vozači mopeda i motocikla spadaju u grupu najugroženijih učesnika u saobraćaju i najčešće su žrtve saobraćajnih nezgoda. Biti uočljiv za druge učesnike u saobraćaju, jedno je od temeljnih načela za veću bezbednost. Osim uključenih svetala, bolju primećenost možemo postići odgovarajućom odećom i kacigom živih boja, poželjno s delovima ili prslikom od reflektirajuće materije. Uvek na umu treba imati mogućnost klizanja i pada.

Neka pravila za vožnju motocikla i mopeda

Vozač motocikla ili mopeda dužan je da vozi pazeći na ravnotežu svog vozila, ne ometajući druge učesnike u saobraćaju. Ne sme da ispušta upravljač iz ruku, da se drži za druga vozila, da prevozi, vuče ili gura predmete koji bi ometali vožnju i umanjivala stabilnost ili dovodili u opasnost sebe i druge učesnike u saobraćaju. Sme da prevozi drugu osobu samo ako namotociklu ili mopedu ima posebno sedište. Ako voze u grupi, vozači ovih vozila moraju da se kreću jedan iza drugog, a nikako pored. Za vreme upravljanja, na glavi moraju da nose zaštitnu kacigu uredno zakopčanu.

Ukratko: smanjite brzinu, poštujte saobraćajne propise, koristite zaštitnu opremu i budite svesni da vas vozači automobila često ne vide (na vreme). Dakle, prvo pravilo preživljavanja na vrelom asfaltu – disciplina!

Na početku dajemo jedan pomalo patetičan savet – svaki put kada sednete na motocikl ili moped,, pomislite na svoje najmilije i na to kako će se oni osećati ako se vama nešto desi. Od traženja krivca nakon nesreće nema mnogo koristi.

1. Kaciga – ne sedajte na motor bez kacige! Ne tražite izgovore, zato što se gine i na samo 50 metara od kuće, kada krenete do obližnje prodavnice ili prijatelja. Kaciga je obavezna i ako vozite skuter – brzina od samo 40 km/h može da bude vrlo smrtonosna. Nažalost, mnogima je i dalje prioritet da ih prolaznici (naročito devojke) prepoznaju na motoru…

2. Predviđajte tuđe greške – i u skladu sa tim ostavljajte mogućnost za reakciju u slučaju potrebe. Na primer, automobil ispred vas počinje blago da usporava bez vidljivog razloga. Vaša prva reakcija je da ga preteknete.

Međutim, usred preticanja on bez davanja migavca skreće levo i obara vas. Krivica je njegova, naravno, ali to je slaba uteha dok ležite u bolnici. Primera ima na stotine, a iskustvo je ovde neprocenjivo!

Činjenica je da mnogi vozači automobila imaju problem da prate saobraćaj oko sebe, da se ne snalaze na raskrsnicama, ne daju migavac, ne poznaju saobraćajne znake, pravila prvenstva prolaza ili su jednostavno bahati i neodgovorni. Još kada u priču ubacite motocikl koji se kreće duplo ili trostruko brže od njih, velike su šanse za nezgodu.

3. Brzina je najopasnija – prevelika brzina je jedan od najčešćih uzroka nesreća sa smrtnim ishodom u kojima učestvuju motociklisti. Ako već volite da vozite brzo, činite to na otvorenom putu sa slabim saobraćajem.

4. Preticanje – pretičite samo ako imate dovoljno prostora. Mnogi kreću u preticanje uz pretpostavku da će vozila iz obe trake da se pomere u stranu i ostave dovoljno mesta na sredini, kako bi motor mogao bezbedno da prođe.

Ovo je čest primer opasne situacije, naročito u dugim, blagim krivinama – vozači automobila jednostavno ne očekuju da će se pored njih iznenada stvoriti motocikl u trenutku dok iz suprotnog smera prolazi kolona. U takvim situacijama vozači ne gledaju u retrovizor, te ne očekujte da vas primete!

5. Koristite sirenu – kada se provlačite između vozila u zaustavljenoj koloni ili ako iole posumnjate da vas vozači automobila nisu videli u bilo kojoj drugoj situaciji – ne štedite sirenu!

6. Proverite kočnice – ako nemate dobre kočnice, posledice mogu da fatalne, a vozači skutera obično ovome posvećuju malo pažnje. Čak i ako ne dođe do sudara, možete da izgubite kontrolu, padnete i proklizate…

7. Gume – na početku svake sezone proverite pneumatike; da li se istrošio gazeći sloj, da li su dovoljno naduvani, koliko su stari (guma vremenom menja karakteristike).

8. Podloga – mnoštvo udarnih rupa, otvorenih šahtova i kolotraga čine vožnju motocikla veoma opasnom. Zato prilagodite brzinu i pratite stanje asfalta. Takođe, čuvajte se horizontalne signalizacije, kao što su pešački prelazi, trake na putu i slično, naročito za vreme i nakon kiše – oznake na asfaltu su veoma klizave i mogu da naprave problem kako pri kretanju, tako i pri zaustavljanju.

9. Gledajte u retrovizor – iako mislite da nema potrebe da gledate iza sebe, pošto obično vi pretičete druge, može se desiti da se iza vas nađe neko sa još moćnijim motociklom, koji će dodati gas delić sekunde pre nego što vi krenete u preticanje.

10. Naučite saputnika osnovnim pravilima – saputnik mora da zna kako da se ponaša pri vožnji, što znači: nema pomeranja u sedištu, ometanja vozača, javljanja na telefon, mahanja prolaznicima, nameštanja donjeg veša, spuštanja nogu prilikom zaustavljanja, držanja za ruke ili ramena, „kontriranja“ u krivini… Ovo je veoma komplikovana tema, pa ukoliko imate ozbiljniji motor, pitajte iskusnije za savet i na vreme naučite saputnika šta i kako sme, a šta ne sme da radi. Takođe, ako imate „dodatni teret“, podesite pritisak u pneumaticima i podesite oslanjanje (ukoliko postoji mogućnost) prema uputstvu koje stiže uz motocikl.

Dajte svoj komentar

Pozivamo vozače motocikala da iznesu svoje savete za bezbednu vožnju ali i da nam kažu šta najviše zameraju vozačim automobila. Naravno, i vozači automobila su slobodni da napišu šta najviše zameraju motociklistima.
Autor: tim sajta Polovni automobili

Obuka vozaca za B1 kategoriju u koju spadaju teški četvorocikli

Obuka vozaca za B kategoriju (auto)

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 16 godina života. Osposobljavanje se sastoji od 40 časova teorijske nastave i 40 m/č (moto časova) vožnje. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu PSP, AM ili A kategorije, idu na skraćeno praktično osposobljavanje od 20 m/č.

Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od dve godine ako se izvadi sa 19. godina, ili do 21. godine ukoliko je izvađena pre 19-te godine života.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00h – 06:00h
• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
• Ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 110 km/h na autoputu, od 90 km/h na motoputu, na ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
• Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
• Ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina
• Sa probnom vozačkom dozvolom nije se moguće upisati za druge kategorije.

Više informacija vezanih za polaganje B kategorije, kao i bogat vozni park koji poseduje Auto škola Pravo možete pogledati OVDE.

auto skola

CENOVNIK

Za informaciju o ceni nas kontaktirajte pozivom brojeva

011/2166-888 i 011/3186-391

BE kategorija polaganje

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

Sve informacije vezane za polaganje BE kategorije možete pronaći OVDE.

be kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

16.800,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 22.800,00

Obuka vozaca za C1 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za C1 kategoriju u koju spadaju motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.

Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije (ne probna vozačka). Praktično osposobljavanje se sastoji od 15 m/č (moto časova) vožnje. Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenom 21 godinom života.

Obuka vozaca za C kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za C kategoriju u koju spadaju motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.

Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije (ne probna vozačka). Obuka za C kategoriju se sastoji od 7 casova teorijske nastave i 15 casova prakticne obuke (časovi vožnje). Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenom 21 godinom života.

Sve informacije kao i uslove vezane za polaganje za C kategoriju možete pogledati OVDE.

c kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

31.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 44.500,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

14.000,00

Praktična obuka (15)

67.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 94.500,00

DOPUNSKI ČAS: 4.500,00

Obuka vozaca za C1E kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za C1E kategoriju u koju spadaju skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Osposobljavanje se satoji od 7 m/č (moto časova) vožnje. Polaže se praktični deo ispita.

Obuka vozaca za CE kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za CE kategoriju u koju spadaju skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1, odnosno C kategorije. Obuka vozača CE kategorije ne sadrži teoretsku nastavu i ne polaže se teorijski ispit. Osposobljavanje se satoji od 7 m/č (moto časova) vožnje. Polaže se praktični deo ispita.

Sve informacije i detalje vezane za polaganje CE kategorije u auto skoli možete pogledati OVDE.

ce kategorija auto skola

CENOVNIK

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

45.000,00

Test

/

Vožnja

8.000,00

UKUPNO

= 53.000,00

DOPUNSKI ČAS: 6.500,00

Obuka vozaca za D1 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za D1 kategoriju u koju spadaju motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m.

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 23 godina života. Obuka se sastoji od 7 časova teorije i praktične obuke. Praktično osposobljavanje se sastoji od 10 m/č (moto časova) vožnje. Sa navršenom 24 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Obuka vozaca za D kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za D kategoriju u koju spadaju motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka D kategorije se sastoji od 7 časova teorije i 10 časova praktične obuke (vožnje). Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Sve informacije i odgovore na najčešće postavljana pitanja vezana za polaganje D kategorije u auto školi možete pronaći OVDE.

d kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

14.000,00

Praktična obuka (10)

60.000,00

Test

7.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 88.000,00

DOPUNSKI ČAS: 6.000,00

Obuka vozaca za DE kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za DE kategoriju u koju spadaju skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola D kategorije. Obuka se satoji od 7 m/č (moto časova). Polaže se praktični deo ispita.

+ AM

Obuka vozaca za AM kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za AM kategoriju u koju spadaju Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 16 godina.

Opširnije informacije vezane za polaganje AM kategorije kao i AM motore (skutere) možete pogledati OVDE.

am kategorija auto skola

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 33.800,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 43.400,00

+ A1

Obuka vozaca za A1 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za A1 kategoriju u koju spadaju motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 16 godina.

Detaljnije informacije kao i raspoložive A1 motore za polaganje A1 kategorije možete pogledati OVDE.

a1 kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA
AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 62.400,00

Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 72.000,00

+ A2

Obuka vozaca za A2 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za A2 kategoriju u koju spadaju motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 17 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 18 godina.

Više informacija vezanih za uslov za polaganje A2 kategorije, kao i A2 kategorija motori možete pogledati OVDE.

a2 kategorija

CENOVNIK

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

30.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 40.800,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 84.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 94.000,00

+ A

Obuka vozaca za A kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za A kategoriju u koju spadaju motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW.

Za upis je potrebna lična karta i navršene 23 godine života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršene 24 godine, kandidat stiče pravo da polaže praktični deo ispita. Kandidat može polagati za vozača A kategorije i ako A2 kategoriju poseduje najmanje 2 godine.

Navedene kategorije možete polagati bez posedovanja bilo koje prethodne vozačke dozvole, pri čemu ste obavezni da odslušate predviđeni broj časova teorijske nastave i da odslušate i položite Prvu pomoć koja je organizovana u našoj školi.

Ukoliko posedujete neku od vozačkih dozvola drugih kategorija, osposobljavanje traje kraće.

Više informacija vezanih za uslov za polaganje A kategorije, kao i motore Auto škole Pravo možete pogledati OVDE.

a kategorija

CENOVNIK

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 54.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 106.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 116.000,00

DOPUNSKI ČAS: 2.200,00 din.

+ SAVETI ZA VOZAČE A KATEGORIJE

SAVETI ZA VOZAČE MOTOCIKALA I MOPEDA

Provera pre polaska na vožnju

Vožnja motocikla i mopeda ima svoju lepotu i šarm samo onda kada se odvija nesmetano, pouzdano i bezbedno. Da bi se postigli ti preduslovi i vožnja predstavljala zadovoljstvo, treba poštovati neke zakonitosti, o kojima Vas mi u auto školi “Pravo” možemo osposobiti i savetovati.

Prema Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, motocikl je vozilo sa dva ili tri točka asimetrično raspoređena, sa ili bez bočne prikolice, čija konstruktivna brzina prelazi 45 km/h, čija zapremina prelazi 50 cm3 i snaga prelazi 4 kW kada je na električni pogon.

Moped je vozilo sa dva točka čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3, čija snaga nije veća od 4 kW kada ima električni pogon i koje na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 45 km/h.

Oprema motocikla i mopeda

Za bezbednu i udobnu vožnju motocikl ili moped mora da bude tehnički ispravan. Najvažniji deo su pneumatici sa odgovarajućim profilom, posebno za vožnju po mokrom i klizavom putu i ispravan uređaj za kočenje. Mora da poseduju i svetlo bele boje na prednjoj i stop i poziciono svetlo crvene boje, na zadnjoj strani.Svetla prilikom vožnje moraju biti stalno uključena. Potrebno je da poseduju pokazivače pravca i vozačka ogledala.

Ko može upravljati motociklom i mopedom ?

Mopedom i motociklom može da upravlja lice koje ima odgovarajuću starosnu dob, ima položen vozački ispit i poseduje odgovarajuću i važeču vozačku dozvolu.

Bezbedna vožnja

Za bezbednu i pouzdanu vožnju motociklom i mopedom, treba poštovati važeće saobraćajne propise i pravila. Posebno je bitna strana kretanja ( uz desnu ivicu kolovoza ili sredinom saobraćajne trake, ako se krećemo srednjom ili levom ). Vozači mopeda i motocikla spadaju u grupu najugroženijih učesnika u saobraćaju i najčešće su žrtve saobraćajnih nezgoda. Biti uočljiv za druge učesnike u saobraćaju, jedno je od temeljnih načela za veću bezbednost. Osim uključenih svetala, bolju primećenost možemo postići odgovarajućom odećom i kacigom živih boja, poželjno s delovima ili prslikom od reflektirajuće materije. Uvek na umu treba imati mogućnost klizanja i pada.

Neka pravila za vožnju motocikla i mopeda

Vozač motocikla ili mopeda dužan je da vozi pazeći na ravnotežu svog vozila, ne ometajući druge učesnike u saobraćaju. Ne sme da ispušta upravljač iz ruku, da se drži za druga vozila, da prevozi, vuče ili gura predmete koji bi ometali vožnju i umanjivala stabilnost ili dovodili u opasnost sebe i druge učesnike u saobraćaju. Sme da prevozi drugu osobu samo ako namotociklu ili mopedu ima posebno sedište. Ako voze u grupi, vozači ovih vozila moraju da se kreću jedan iza drugog, a nikako pored. Za vreme upravljanja, na glavi moraju da nose zaštitnu kacigu uredno zakopčanu.

Ukratko: smanjite brzinu, poštujte saobraćajne propise, koristite zaštitnu opremu i budite svesni da vas vozači automobila često ne vide (na vreme). Dakle, prvo pravilo preživljavanja na vrelom asfaltu – disciplina!

Na početku dajemo jedan pomalo patetičan savet – svaki put kada sednete na motocikl ili moped,, pomislite na svoje najmilije i na to kako će se oni osećati ako se vama nešto desi. Od traženja krivca nakon nesreće nema mnogo koristi.

1. Kaciga – ne sedajte na motor bez kacige! Ne tražite izgovore, zato što se gine i na samo 50 metara od kuće, kada krenete do obližnje prodavnice ili prijatelja. Kaciga je obavezna i ako vozite skuter – brzina od samo 40 km/h može da bude vrlo smrtonosna. Nažalost, mnogima je i dalje prioritet da ih prolaznici (naročito devojke) prepoznaju na motoru…

2. Predviđajte tuđe greške – i u skladu sa tim ostavljajte mogućnost za reakciju u slučaju potrebe. Na primer, automobil ispred vas počinje blago da usporava bez vidljivog razloga. Vaša prva reakcija je da ga preteknete.

Međutim, usred preticanja on bez davanja migavca skreće levo i obara vas. Krivica je njegova, naravno, ali to je slaba uteha dok ležite u bolnici. Primera ima na stotine, a iskustvo je ovde neprocenjivo!

Činjenica je da mnogi vozači automobila imaju problem da prate saobraćaj oko sebe, da se ne snalaze na raskrsnicama, ne daju migavac, ne poznaju saobraćajne znake, pravila prvenstva prolaza ili su jednostavno bahati i neodgovorni. Još kada u priču ubacite motocikl koji se kreće duplo ili trostruko brže od njih, velike su šanse za nezgodu.

3. Brzina je najopasnija – prevelika brzina je jedan od najčešćih uzroka nesreća sa smrtnim ishodom u kojima učestvuju motociklisti. Ako već volite da vozite brzo, činite to na otvorenom putu sa slabim saobraćajem.

4. Preticanje – pretičite samo ako imate dovoljno prostora. Mnogi kreću u preticanje uz pretpostavku da će vozila iz obe trake da se pomere u stranu i ostave dovoljno mesta na sredini, kako bi motor mogao bezbedno da prođe.

Ovo je čest primer opasne situacije, naročito u dugim, blagim krivinama – vozači automobila jednostavno ne očekuju da će se pored njih iznenada stvoriti motocikl u trenutku dok iz suprotnog smera prolazi kolona. U takvim situacijama vozači ne gledaju u retrovizor, te ne očekujte da vas primete!

5. Koristite sirenu – kada se provlačite između vozila u zaustavljenoj koloni ili ako iole posumnjate da vas vozači automobila nisu videli u bilo kojoj drugoj situaciji – ne štedite sirenu!

6. Proverite kočnice – ako nemate dobre kočnice, posledice mogu da fatalne, a vozači skutera obično ovome posvećuju malo pažnje. Čak i ako ne dođe do sudara, možete da izgubite kontrolu, padnete i proklizate…

7. Gume – na početku svake sezone proverite pneumatike; da li se istrošio gazeći sloj, da li su dovoljno naduvani, koliko su stari (guma vremenom menja karakteristike).

8. Podloga – mnoštvo udarnih rupa, otvorenih šahtova i kolotraga čine vožnju motocikla veoma opasnom. Zato prilagodite brzinu i pratite stanje asfalta. Takođe, čuvajte se horizontalne signalizacije, kao što su pešački prelazi, trake na putu i slično, naročito za vreme i nakon kiše – oznake na asfaltu su veoma klizave i mogu da naprave problem kako pri kretanju, tako i pri zaustavljanju.

9. Gledajte u retrovizor – iako mislite da nema potrebe da gledate iza sebe, pošto obično vi pretičete druge, može se desiti da se iza vas nađe neko sa još moćnijim motociklom, koji će dodati gas delić sekunde pre nego što vi krenete u preticanje.

10. Naučite saputnika osnovnim pravilima – saputnik mora da zna kako da se ponaša pri vožnji, što znači: nema pomeranja u sedištu, ometanja vozača, javljanja na telefon, mahanja prolaznicima, nameštanja donjeg veša, spuštanja nogu prilikom zaustavljanja, držanja za ruke ili ramena, „kontriranja“ u krivini… Ovo je veoma komplikovana tema, pa ukoliko imate ozbiljniji motor, pitajte iskusnije za savet i na vreme naučite saputnika šta i kako sme, a šta ne sme da radi. Takođe, ako imate „dodatni teret“, podesite pritisak u pneumaticima i podesite oslanjanje (ukoliko postoji mogućnost) prema uputstvu koje stiže uz motocikl.

Dajte svoj komentar

Pozivamo vozače motocikala da iznesu svoje savete za bezbednu vožnju ali i da nam kažu šta najviše zameraju vozačim automobila. Naravno, i vozači automobila su slobodni da napišu šta najviše zameraju motociklistima.
Autor: tim sajta Polovni automobili

+ B

Obuka vozaca za B1 kategoriju u koju spadaju teški četvorocikli

Obuka vozaca za B kategoriju (auto)

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 16 godina života. Osposobljavanje se sastoji od 40 časova teorijske nastave i 40 m/č (moto časova) vožnje. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu PSP, AM ili A kategorije, idu na skraćeno praktično osposobljavanje od 20 m/č.

Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od dve godine ako se izvadi sa 19. godina, ili do 21. godine ukoliko je izvađena pre 19-te godine života.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00h – 06:00h
• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
• Ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 110 km/h na autoputu, od 90 km/h na motoputu, na ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
• Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
• Ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina
• Sa probnom vozačkom dozvolom nije se moguće upisati za druge kategorije.

Više informacija vezanih za polaganje B kategorije, kao i bogat vozni park koji poseduje Auto škola Pravo možete pogledati OVDE.

auto skola

CENOVNIK

Za informaciju o ceni nas kontaktirajte pozivom brojeva

011/2166-888 i 011/3186-391

+ BE

BE kategorija polaganje

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a ne veću od 3.500 kg.

Sve informacije vezane za polaganje BE kategorije možete pronaći OVDE.

be kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

16.800,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 22.800,00

+ C

Obuka vozaca za C1 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za C1 kategoriju u koju spadaju motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.

Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije (ne probna vozačka). Praktično osposobljavanje se sastoji od 15 m/č (moto časova) vožnje. Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenom 21 godinom života.

Obuka vozaca za C kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za C kategoriju u koju spadaju motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.

Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije (ne probna vozačka). Obuka za C kategoriju se sastoji od 7 casova teorijske nastave i 15 casova prakticne obuke (časovi vožnje). Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenom 21 godinom života.

Sve informacije kao i uslove vezane za polaganje za C kategoriju možete pogledati OVDE.

c kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

31.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 44.500,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

14.000,00

Praktična obuka (15)

67.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 94.500,00

DOPUNSKI ČAS: 4.500,00

+ CE

Obuka vozaca za C1E kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za C1E kategoriju u koju spadaju skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Osposobljavanje se satoji od 7 m/č (moto časova) vožnje. Polaže se praktični deo ispita.

Obuka vozaca za CE kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za CE kategoriju u koju spadaju skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1, odnosno C kategorije. Obuka vozača CE kategorije ne sadrži teoretsku nastavu i ne polaže se teorijski ispit. Osposobljavanje se satoji od 7 m/č (moto časova) vožnje. Polaže se praktični deo ispita.

Sve informacije i detalje vezane za polaganje CE kategorije u auto skoli možete pogledati OVDE.

ce kategorija auto skola

CENOVNIK

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

45.000,00

Test

/

Vožnja

8.000,00

UKUPNO

= 53.000,00

DOPUNSKI ČAS: 6.500,00

+ D

Obuka vozaca za D1 kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za D1 kategoriju u koju spadaju motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m.

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 23 godina života. Obuka se sastoji od 7 časova teorije i praktične obuke. Praktično osposobljavanje se sastoji od 10 m/č (moto časova) vožnje. Sa navršenom 24 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Obuka vozaca za D kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za D kategoriju u koju spadaju motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta

Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka D kategorije se sastoji od 7 časova teorije i 10 časova praktične obuke (vožnje). Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Sve informacije i odgovore na najčešće postavljana pitanja vezana za polaganje D kategorije u auto školi možete pronaći OVDE.

d kategorija

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

14.000,00

Praktična obuka (10)

60.000,00

Test

7.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 88.000,00

DOPUNSKI ČAS: 6.000,00

+ DE

Obuka vozaca za DE kategoriju – Novi Beograd

Obuka vozaca za DE kategoriju u koju spadaju skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola D kategorije. Obuka se satoji od 7 m/č (moto časova). Polaže se praktični deo ispita.