A2 kategorija polaganje, cena

OBUKA VOZAČA za A2 kategoriju


  A2 Kategorija – polaganje za motor

A2 kategorija polaganje u Auto školi Pravo obuhvata motocikle čija snaga motora nije veća od 35 kW.

 • Polaganje za A2 kategoriju u Auto školi Pravo se vrši na najmodernijim motorima sa manuelnim ili automatskim menjačem od kojih je kandidatima omiljeni HONDA NC 700XA.
 • Pored motocikala, Auto škola Pravo, obezbedjuje za svoje kandidate i opremu u koju spadaju: kacige (svih veličina), bluetooth veza, rukavice (svih veličina), potkapa.

 

  Uslovi za upisivanje A2 kategorije:

 • Upis A2 kategorija polaganje – kandidat ima pravo da upiše A2 kategoriju sa 17 godina, dok je za polagnje praktičnog dela ispita za A2 kategoriju potrebno navršenih 18 godina.
 • Lična karta je obavezna prilikom upisa u auto školu, polaganja teorijskog i praktičnog dela ispita i da prilikom obuke svaki kandidat uvek sa sobom nosi ličnu kartu.
 • Lekarsko uverenje je neophodno za početak praktičnog dela obuke (časova vožnje), dok kandidat ima pravo da sluša teorijsku nastavu i polaže teorijski ispit bez lekarskog uverenja.

 

  Slušanje teorije, praktična obuka, kao i koliko vremena je neophodno za dozvolu A2 kategorije se nalazi ispod:

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu:

 • 40 časova teorijske nastave
 • polaganje testa
 • 30 časova praktične obuke
 • polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje B kategoriju
(a ne poseduje AM kategoriju):

 • 7 časova teorijske nastave
 • polaganje testa
 • 30 časova praktične obuke
 • polaganje voznje

Kandidat koji poseduje AM kategoriju:

 • polaganje testa
 • 14 časova praktične obuke
 • polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje A1 kategoriju:

 • polaganje testa
 • 7 časova praktične obuke
 • polaganje vožnje

  Nakon položenog vozačkog dela ispita, Vaša Auto škola Pravo Vam sprema svu neophodnu dokumentaciju za vadjenje probne vozačke dozvole.

CENOVNIK ZA A2 KATEGORIJU

Kandidat IMA A1 kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

30.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 40.800,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 84.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 94.000,00