BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

A kategorija

Provera pre polaska na vožnju

 1. Stanje pneumatika;
 2. Stanje upravljača;
 3. Ispravnost svetala i pokazivača pravaca;
 4. Ispravnost kočnica ( prednje i zadnje );
 5. Ispravnost sirene;
 6. Nivo goriva i ulja;
 7. Ispravnost rada motora.

Vežbe za upravljanje motociklom i mopedom

 1. Uključivanje i isključivanje rada motora;
 2. Pokretanje sa mesta i zaustavljanje na ograničenom prostoru;
 3. Održavanje ravnoteže i pravca;
 4. Kontrolisano kočenje prednjom, zadnjom kočnicom ikombinovano;
 5. Okretanje ( krugovi i osmice );
 6. Vežbe spretnosti ( slalom vožnja… ).
 7. Promena stepena prenosa iz nižeg u viši i obrnuto.

Uveravanje pre vršenja radnje ( uključivanja u saobraćaj, obilaženja, preticanja, skretanja, isključivanja iz saobraćaja…)

 1. Smanjiti brzinu kretanja;
 2. Pogledati u vozačko ogledalo stanje saobraćaja pored i iza motocikla ili mopeda;
 3. Okretom glave unazad izvršiti proveru (mrtvi ugao) ;
 4. Uključiti odgovarajući pokazivač pravca. Po završetku odgovarajuće radnje, isključiti pokazivač pravca.

POSEBNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE

Vožnja motocikla ili mopeda predstavlja uživanje i zadovoljstvo, ukoliko pored navedenog obratimo pažnju i na sledeće:

– neravnine i oštećenja na kolovozu;
– šahte na putu ( mogućnost lošeg naleganja ili nedostatak poklopca );
– iznenadnu pojavu pešaka, posebno dece, biciklista, mačaka, pasa i dr.;
– klizav kolovoz zbog padavina, masnoća na putu, posebno u blizini benzinskih pumpi, boje kojima se označavaju pešački prelazi i druge oznake na kolovozu, peska, rizle ili blata, životinjskog izmeta, lišća, najlon kesa i sl.
– druga vozila koja mogu prevideti motocikliste kao manje učesnike u saobraćaju;
– bočni vetar na čistinama i pri većim brzinama i dr.

OPŠTA NAPOMENA

 • Po novom zakonu, zaustavljanje je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.
 • Novčanom kaznom  u iznosu od 3.000 dinara kazniće se lice koje je vozilo parkiralo na više od jednog parking mesta .
 • Prilikom parkiranja u zoni parkiranja, vozač ima obavezu da u roku do 15 minuta izvrši plaćanje na jedan od ponuđenih načina.
 • Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti ( gasni izvor – ksenon, led i sl.), ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvetna tela, tj. ne može Vam se naplatiti kazna zbog neposedovanja rezervne sijalice za takvu rasvetu, kao ni ako je sijalica pregorela.
 • Motorna vozila ne moraju da imaju rezervni točak ako poseduju odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika ( npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.)
 • Bočna stakla u ravni vozača mogu biti naknadno zatamnjena tako da ukupna vrednost svetla ne prelazi 30 %. Ostala stakla na vozilu, osim vetrobranskog, mogu biti naknadno zatamnjena bez ograničenja.
 • Kaciga za motocikliste ne sme biti starija od 5 godina u odnosu na datum proizvodnje koji  je on upisan na spoljnoj strani kacige. Mora biti homologovana (ispitana i od proverenog proizvođača).
 • Osiguravajuća društva priznaju štetu u iznosu do 200 000 dinara na osnovu Evropskog izveštaja o nastaloj saobraćajnoj nezgodi .

Posebna pažnja u obuci kandidata za vozače u našoj auto školi posvećuje se bezbednosti saobraćaja!

Evo i nekih izraza i parola koje skreću pažnju na to:

– Deca Vas mole, usporite pored škole!
– Kandidati mole, poštujte auto škole!
– Molim Vas, pazite na sve nas!
– Prijatelju, poštuj nas – HVALA!
– Hajde da vozimo tolerantno i bezbedno!

– Trudimo se da vozimo bezbedno, a Vi?
– Probudite se da ne bude kasno!
– Život je jedan… !
– Čuvajmo život, drugi nemamo !
– Ne brže od života !
– Vozimo umereno – da stignemo !