OBUKA VOZAČA za C1, C, CE kategoriju

Auto škola “PRAVO” – Novi Beograd


 

Auto škola ,,Pravo,, je dugogodišnji lider u osposobljavanju kandidata za vozače svih kategorija.

C1 kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije ( ne probna vozačka ). Praktično osposobljavanje se sastoji od 10 m/č . Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenih 18 godina života.

C kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije ( ne probna vozačka ). Praktično osposobljavanje se sastoji od 10 m/č . Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenih 18 godina života.

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

16.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 26.800,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (15)

36.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 50.200,00

DOPUNSKI ČAS: 2.400,00

C1E kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Osposobljavanje se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

CE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Osposobljavanje se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

CENOVNIK

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

28.000,00

Test

/

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 34.000,00

DOPUNSKI ČAS: 4.000,00

+ C

C1 kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije ( ne probna vozačka ). Praktično osposobljavanje se sastoji od 10 m/č . Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenih 18 godina života.

C kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije ( ne probna vozačka ). Praktično osposobljavanje se sastoji od 10 m/č . Za to je potrebno lekarsko uverenje. Po položenom teorijskom ispitu, kandidat može polagati praktični ispit sa navršenih 18 godina života.

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

16.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 26.800,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (15)

36.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 50.200,00

DOPUNSKI ČAS: 2.400,00

+ CE

C1E kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Osposobljavanje se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

CE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Osposobljavanje se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

CENOVNIK

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

28.000,00

Test

/

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 34.000,00

DOPUNSKI ČAS: 4.000,00