AM kategorija polaganje, cena

OBUKA VOZAČA za AM kategoriju


  AM Kategorija – polaganje za skuter

Obuka kandidata za AM kategoriju u Auto školi Pravo se vrši na mopedu jačine do 49 cm3.

 • Moderan skuter iz našeg voznog parka za obuku vozača je marke Aprilia Sport City.

Pored motocikala, Auto škola Pravo obezbedjuje za svoje kandidate i opremu u koju spadaju: kacige (svih veličina), potkapa, bluetooth veza, rukavice (svih veličina).

 

  Koji su uslovi za upis AM kategorije:

 • Kandidat može da upiše AM kategoriju sa 15 godina a sa navršenih 16 godina stiče parvo da polaže praktični ispit.
 • Lična karta je obavezna prilikom upisa u auto školu, polaganja teorijskog i praktičnog ispita i da prilikom obuke svaki kandidat uvek sa sobom nosi ličnu kartu.
 • Ukoliko je lice maloletno potrebno je da dođe jedan od roditelja radi potpisivanja ugovora.
 • Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktičnog dela obuke, dok kandidat može slušati teorijsku nastavu i polagati teorijski ispit bez lekarskog uverenja

 

  Koliko traje obuka kandidata za AM kategoriju?

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu:

 • 40 časova teorijske nastave
 • polaganje testa
 • 7 časova praktične obuke
 • polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu B kategorije:

 • 7 časova teorijske nastave
 • polaganje testa
 • 7 časova praktične obuke
 • polaganje vožnje

  Koliko traje teorijska nastava za polaganje testova i kakva je procedura da bi se dobila AM kategorija u auto školi?

Teorijska nastava za polaganje testova je slušanje dvočasa u trajanju od 90 min (1 čas – 45 min).

Nakon odslušane teorije, kandidat se prijavljuje za polaganje teorijskog ispita. Nakon položenog teorijskog dela ispita kandidat je dužan da izvadi lekarsko uverenje i kreće se sa praktičnom obukom. Nakon završetka obuke, kandidat se prijavljuje za polaganje praktičnog ispita.

Sa 16 godina kandidat stiče pravo da polaže praktični ispit. Nakon položenog ispita kandidat dobija probnu vozačku dozvolu u trajanju od 2 godine ili do 21 godine starosti.

Kandidati koji su posedovali B kategoriju (probnu vozačku dozvolu) dobijaju odmah pravu dozvolu, a kandidati koji nisu posedovali probnu vozačku dozvolu dobijaju dozvolu za AM kategoriju.

 

  Nakon položenog vozačkog dela ispita, Vaša Auto škola Pravo Vam sprema svu neophodnu dokumentaciju za vadjenje probne vozačke dozvole.

CENOVNIK ZA AM KATEGORIJU

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 33.800,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu 

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 43.800,00