OBUKA VOZAČA za D1, D i DE kategoriju

Auto škola “PRAVO” – Novi Beograd


Auto škola ,,Pravo,, je dugogodišnji lider u osposobljavanju kandidata za vozače svih kategorija.

D1 kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina života. Praktično osposobljavanje se sastoji od 5 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

D kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Praktično osposobljavanje se sastoji od 5 m/č. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

4.200,00

Praktična obuka (10)

40.000,00

Test

6.000,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 56.200,00

DOPUNSKI ČAS: 4.000,00

DE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola D kategorije. Obuka se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

+ D

D1 kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina života. Praktično osposobljavanje se sastoji od 5 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

D kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Praktično osposobljavanje se sastoji od 5 m/č. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

CENOVNIK

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

4.200,00

Praktična obuka (10)

40.000,00

Test

6.000,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 56.200,00

DOPUNSKI ČAS: 4.000,00

+ DE

DE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola D kategorije. Obuka se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.