CENOVNIK AUTO ŠKOLE “PRAVO” – NOVI BEOGRAD

GOTOVINSKO PLAĆANJE
ČEKOVIMA NA 12 RATA

AM KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (7)

10.500,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 22.700,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.500,00

Praktična obuka (7)

10.500,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 32.000,00

A1 KATEGORIJA


a1 kategorija polaganje

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

10.500,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 18.500,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (20)

30.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 42.200,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.500,00

Praktična obuka (20)

30.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 51.500,00

A2 KATEGORIJA


polaganje a kategorija cena

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

21.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 29.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (30)

45.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 57.200,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.500,00

Praktična obuka (30)

45.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 66.500,00

A KATEGORIJA


a kategorija cena

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

30.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 38.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (40)

60.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 72.200,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.500,00

Praktična obuka (40)

60.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 81.500,00

B KATEGORIJA CENA


Za informacije o ceni: teoretska obuka, polaganje testova, praktična obuka, polaganje vožnje, prva pomoć i lekarsko uverenje,

Molimo nas kontaktirajte pozivom brojeva:

011/ 21 66 888 , 069/ 21 66 888 , 011/ 31 86 391

auto skola cena

BE KATEGORIJA CENA


Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

12.600,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 17.100,00

be kategorija

C KATEGORIJA


c kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

21.000,00

Test

6.000,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 33.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

7.000,00

Praktična obuka (15)

45.000,00

Test

6.000,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 64.000,00

CE KATEGORIJA


ce kategorija auto skola

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

35.000,00

Test

/

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 42.000,00

D KATEGORIJA


d kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

7.000,00

Praktična obuka (10)

50.000,00

Test

7.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 71.000,00

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 1.500,00
B kategorija 1.200,00
C kategorija 3.000,00
CE kategorija 5.000,00
D kategorija 5.000,00

MEDICINA RADA NOVI BEOGRAD I ZEMUN

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.100,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 3.100,00

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 1.950,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 2.950,00

LITERATURA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.200,00
Knjiga (vraćanje) -1.000,00
UKUPNO = 200,00

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00
+ A

AM KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (7)

10.500,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 22.700,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.500,00

Praktična obuka (7)

10.500,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 32.000,00

A1 KATEGORIJA


a1 kategorija polaganje

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

10.500,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 18.500,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (20)

30.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 42.200,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.500,00

Praktična obuka (20)

30.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 51.500,00

A2 KATEGORIJA


polaganje a kategorija cena

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

21.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 29.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (30)

45.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 57.200,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.500,00

Praktična obuka (30)

45.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 66.500,00

A KATEGORIJA


a kategorija cena

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

30.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 38.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

4.200,00

Praktična obuka (40)

60.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 72.200,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.500,00

Praktična obuka (40)

60.000,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 81.500,00

+ B

B KATEGORIJA CENA


Za informacije o ceni: teoretska obuka, polaganje testova, praktična obuka, polaganje vožnje, prva pomoć i lekarsko uverenje,

Molimo nas kontaktirajte pozivom brojeva:

011/ 21 66 888 , 069/ 21 66 888 , 011/ 31 86 391

auto skola cena

BE KATEGORIJA CENA


Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

12.600,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 17.100,00

be kategorija

+ C

C KATEGORIJA


c kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

21.000,00

Test

6.000,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 33.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

7.000,00

Praktična obuka (15)

45.000,00

Test

6.000,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 64.000,00

CE KATEGORIJA


ce kategorija auto skola

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

35.000,00

Test

/

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 42.000,00

+ D

D KATEGORIJA


d kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

7.000,00

Praktična obuka (10)

50.000,00

Test

7.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 71.000,00

+ DOPUNSKI ČASOVI

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 1.500,00
B kategorija 1.200,00
C kategorija 3.000,00
CE kategorija 5.000,00
D kategorija 5.000,00
+ LEKARSKO UVERENJE

MEDICINA RADA NOVI BEOGRAD I ZEMUN

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.100,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 3.100,00

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 1.950,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 2.950,00
+ LITERATURA

LITERATURA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.200,00
Knjiga (vraćanje) -1.000,00
UKUPNO = 200,00
+ PRVA POMOĆ

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00