CENOVNIK AUTO ŠKOLE “PRAVO” – NOVI BEOGRAD

GOTOVINSKO PLAĆANJE
ČEKOVIMA NA 12 RATA

AM KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 28.265,00

AM KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 18.465,00

A1 KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (20) 19.900,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 41.200,00

A1 KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (20) 19.900,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 31.400,00

A1 KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 14.965,00

A2 KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (30) 29.850,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 51.150,00

A2 KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (30) 29.850,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 41.350,00

A2 KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (14) 13.930,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 21.930,00

A KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (40) 39.800,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 61.100,00

A KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (40) 39.800,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 51.300,00

A KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (20) 19.900,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 27.900,00

AM KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 18.465,00

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENU!

011/2166-888, 011/3186-391

C KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (15) 27.400,00
Test 4.500,00
Vožnja 4.500,00
UKUPNO = 39.900,00

C KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: C1,C1E

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (7) 12.320,00
Test 4.500,00
Vožnja 4.500,00
UKUPNO = 18.320,00

CE KATEGORIJA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (7) 19.900,00
Vožnja 5.000,00
UKUPNO = 24.900,00

D KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: C,CE

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (10) 30.400,00
Test 5.500,00
Vožnja 5.500,00
UKUPNO = 44.900,00

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 1.000,00
B kategorija 1.200,00
C kategorija 1.850,00
CE kategorija 2.850,00
D kategorija 3.100,00

MEDICINA RADA NOVI BEOGRAD I ZEMUN

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.100,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 3.100,00

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 1.950,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 2.950,00

LITERATURA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.200,00
Knjiga (vraćanje) -1.000,00
UKUPNO = 200,00

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00
+ A

AM KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 28.265,00

AM KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 18.465,00

A1 KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (20) 19.900,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 41.200,00

A1 KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (20) 19.900,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 31.400,00

A1 KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 14.965,00

A2 KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (30) 29.850,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 51.150,00

A2 KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (30) 29.850,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 41.350,00

A2 KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (14) 13.930,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 21.930,00

A KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 13.300,00
Praktična obuka (40) 39.800,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 61.100,00

A KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (40) 39.800,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 51.300,00

A KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (20) 19.900,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 27.900,00

AM KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,
D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (7) 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 18.465,00
+ B

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENU!

011/2166-888, 011/3186-391

+ C

C KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (15) 27.400,00
Test 4.500,00
Vožnja 4.500,00
UKUPNO = 39.900,00

C KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: C1,C1E

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (7) 12.320,00
Test 4.500,00
Vožnja 4.500,00
UKUPNO = 18.320,00
+ CE

CE KATEGORIJA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (7) 19.900,00
Vožnja 5.000,00
UKUPNO = 24.900,00
+ D

D KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: C,CE

CENA

Teoretska obuka (5+2) 3.500,00
Praktična obuka (10) 30.400,00
Test 5.500,00
Vožnja 5.500,00
UKUPNO = 44.900,00
+ DOPUNSKI ČASOVI

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 1.000,00
B kategorija 1.200,00
C kategorija 1.850,00
CE kategorija 2.850,00
D kategorija 3.100,00
+ LEKARSKO UVERENJE

MEDICINA RADA NOVI BEOGRAD I ZEMUN

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.100,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 3.100,00

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 1.950,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 2.950,00
+ LITERATURA

LITERATURA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.200,00
Knjiga (vraćanje) -1.000,00
UKUPNO = 200,00
+ PRVA POMOĆ

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00