CENOVNIK AUTO ŠKOLE “PRAVO” – NOVI BEOGRAD

GOTOVINSKO PLAĆANJE
ČEKOVIMA NA 12 RATA

AM KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (7)

6.965,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 18.465,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.300,00

Praktična obuka (7)

6.965,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 28.265,00

A1 KATEGORIJA


Kandidat IMA
AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

6.965,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 14.965,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (20)

19.900,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 31.400,00

Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.300,00

Praktična obuka (20)

19.900,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 41.200,00

A2 KATEGORIJA


Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

13.930,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 21.930,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (30)

29.850,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 41.350,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.300,00

Praktična obuka (30)

29.850,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 51.150,00

A KATEGORIJA


Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

19.900,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 27.900,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (40)

39.800,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 51.300,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.300,00

Praktična obuka (40)

39.800,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 61.100,00

B KATEGORIJA


Za informaciju o ceni nas kontaktirajte pozivom brojeva

011/2166-888 i 011/3186-391

C KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

12.320,00

Test

4.500,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 18.320,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (15)

27.400,00

Test

4.500,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 39.900,00

CE KATEGORIJA


Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

19.900,00

Test

/

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 24.900,00

D KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

3.500,00

Praktična obuka (10)

30.400,00

Test

5.500,00

Vožnja

5.500,00

UKUPNO

= 44.900,00

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 1.200,00
B kategorija 1.200,00
C kategorija 1.850,00
CE kategorija 2.850,00
D kategorija 3.100,00

MEDICINA RADA NOVI BEOGRAD I ZEMUN

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.100,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 3.100,00

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 1.950,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 2.950,00

LITERATURA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.200,00
Knjiga (vraćanje) -1.000,00
UKUPNO = 200,00

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00
+ A

AM KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (7)

6.965,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 18.465,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.300,00

Praktična obuka (7)

6.965,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 28.265,00

A1 KATEGORIJA


Kandidat IMA
AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

6.965,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 14.965,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (20)

19.900,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 31.400,00

Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

13.300,00

Praktična obuka (20)

19.900,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 41.200,00

A2 KATEGORIJA


Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

13.930,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 21.930,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (30)

29.850,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 41.350,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.300,00

Praktična obuka (30)

29.850,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 51.150,00

A KATEGORIJA


Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

19.900,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 27.900,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (40)

39.800,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 51.300,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

13.300,00

Praktična obuka (40)

39.800,00

Test

4.000,00

Vožnja

4.000,00

UKUPNO

= 61.100,00

+ B

B KATEGORIJA


Za informaciju o ceni nas kontaktirajte pozivom brojeva

011/2166-888 i 011/3186-391

+ C

C KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

12.320,00

Test

4.500,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 18.320,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

3.500,00

Praktična obuka (15)

27.400,00

Test

4.500,00

Vožnja

4.500,00

UKUPNO

= 39.900,00

CE KATEGORIJA


Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

19.900,00

Test

/

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 24.900,00

+ D

D KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

3.500,00

Praktična obuka (10)

30.400,00

Test

5.500,00

Vožnja

5.500,00

UKUPNO

= 44.900,00

+ DOPUNSKI ČASOVI

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 1.200,00
B kategorija 1.200,00
C kategorija 1.850,00
CE kategorija 2.850,00
D kategorija 3.100,00
+ LEKARSKO UVERENJE

MEDICINA RADA NOVI BEOGRAD I ZEMUN

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.100,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 3.100,00

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 1.950,00
Lekarsko za C, D i E kategoriju 2.950,00
+ LITERATURA

LITERATURA

Kandidat ima C kategoriju

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.200,00
Knjiga (vraćanje) -1.000,00
UKUPNO = 200,00
+ PRVA POMOĆ

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00