Cena Auto škole u Beogradu – Cenovnik

GOTOVINSKO PLAĆANJE
KARTICAMA I ČEKOVIMA NA 12 RATA

AM KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 33.800,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 43.400,00

A1 KATEGORIJA


a1 kategorija polaganje

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 62.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 72.000,00

A2 KATEGORIJA


polaganje a kategorija cena

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

30.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 40.800,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 84.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 94.000,00

A KATEGORIJA


a kategorija cena

Kandidat
IMA A2 kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat
IMA A1 kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

30.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 40.800,00

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 54.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 106.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 116.000,00

B KATEGORIJA CENA


Za informacije o ceni: teoretska obuka, polaganje testova, praktična obuka, polaganje vožnje, prva pomoć i lekarsko uverenje,

Molimo nas kontaktirajte pozivom brojeva:

011/ 21 66 888 , 069/ 21 66 888 , 011/ 31 86 391

auto skola cena

BE KATEGORIJA CENA


Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

16.800,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 22.800,00

be kategorija

C KATEGORIJA


c kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

31.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 44.500,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

14.000,00

Praktična obuka (15)

67.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 94.500,00

CE KATEGORIJA


ce kategorija auto skola

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

45.000,00

Test

/

Vožnja

8.000,00

UKUPNO

= 53.000,00

D KATEGORIJA


d kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

14.000,00

Praktična obuka (10)

60.000,00

Test

7.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 88.000,00

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 2.200,00
B kategorija 1.800,00
BE kategorija 2.400,00
C kategorija 4.500,00
CE kategorija 6.500,00
D kategorija 6.000,00

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.200,00
Lekarsko za C, CE i D kategoriju 3.200,00

LITERATURA

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.500,00
Knjiga (vraćanje) -1.200,00
UKUPNO = 300,00

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00
+ A

AM KATEGORIJA


Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 33.800,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 43.400,00

A1 KATEGORIJA


a1 kategorija polaganje

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 62.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10)

18.000,00

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 72.000,00

A2 KATEGORIJA


polaganje a kategorija cena

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

30.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 40.800,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 84.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (30)

66.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 94.000,00

A KATEGORIJA


a kategorija cena

Kandidat
IMA A2 kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

15.400,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 25.400,00

Kandidat
IMA A1 kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (14)

30.800,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 40.800,00

Kandidat
IMA AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (20)

44.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 54.000,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2)

8.400,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 106.400,00

Ako kandidat
NE POSEDUJE vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka(30+10)

18.000,00

Praktična obuka (40)

88.000,00

Test

5.000,00

Vožnja

5.000,00

UKUPNO

= 116.000,00

+ B

B KATEGORIJA CENA


Za informacije o ceni: teoretska obuka, polaganje testova, praktična obuka, polaganje vožnje, prva pomoć i lekarsko uverenje,

Molimo nas kontaktirajte pozivom brojeva:

011/ 21 66 888 , 069/ 21 66 888 , 011/ 31 86 391

auto skola cena

BE KATEGORIJA CENA


Kandidat IMA B kategoriju:

CENA

Praktična obuka (7)

16.800,00

Vožnja

6.000,00

UKUPNO

= 22.800,00

be kategorija

+ C

C KATEGORIJA


c kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C1,C1E

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

31.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 44.500,00

Kandidat IMA neku od kategorija:
B,BE

CENA

Teoretska obuka (5+2)

14.000,00

Praktična obuka (15)

67.500,00

Test

6.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 94.500,00

CE KATEGORIJA


ce kategorija auto skola

Kandidat IMA C kategoriju:

CENA

Teoretska obuka

/

Praktična obuka (7)

45.000,00

Test

/

Vožnja

8.000,00

UKUPNO

= 53.000,00

+ D

D KATEGORIJA


d kategorija

Kandidat IMA neku od kategorija:
C,CE

CENA

Teoretska obuka(5+2)

14.000,00

Praktična obuka (10)

60.000,00

Test

7.000,00

Vožnja

7.000,00

UKUPNO

= 88.000,00

+ DOPUNSKI ČASOVI

DOPUNSKI ČASOVI

CENA

A kategorija 2.200,00
B kategorija 1.800,00
BE kategorija 2.400,00
C kategorija 4.500,00
CE kategorija 6.500,00
D kategorija 6.000,00
+ LEKARSKO UVERENJE

DZ MEDIALL

CENA

Lekarsko za A i B kategoriju 2.200,00
Lekarsko za C, CE i D kategoriju 3.200,00
+ LITERATURA

LITERATURA

CENA

Knjiga (za kandidate koji imaju 40 časova teorijske obuke) GRATIS
Knjiga (uzimanje) 1.500,00
Knjiga (vraćanje) -1.200,00
UKUPNO = 300,00
+ PRVA POMOĆ

POLAGANJE PRVE POMOĆI

CENA

Teoretska nastava + polaganje 4.100,00

  Od čega zavisi cena auto škole?

Cena auto škole zavisi od kategorije koju posedujete i one za koju želite da se obučavate.
Ukoliko imate neku od kategorija, put do dozvole je kraći i jeftinija je cena auto škole.

  Šta je uključeno u cenu polaganja u auto školi?

U cenu je uključena kompletna obuka, bez skrivenih troškova. Sve cene su izražene sa uračunatim PDV-om.
Za više detalja, kontaktirajte naše referente radnim danima od 08-20h, subotom od 08-14h.

  Da li mogu platiti auto školu na rate?

Da. Auto školu možete platiti čekovima i karticama do 12 mesečnih rata. Za gotovinsko plaćanje nudimo posebne pogodnosti.

Isprobajte novi kalkulator cena auto škole Pravo.

Više detalja o tome od čega se sastoji obuka možete pronaći na sledećem linku.